Project Description

Overview

Ibu Nakhoda Hidup ialah satu program usahasama P&G Malaysia-Singapura-Brunei, Mydin Malaysia dan juga Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Gadis, (WOMEN:girls).

Program ini bertujuan untuk membantu ibu-ibu usahawan untuk menjana pendapatan tambahan bagi masa depan yang lebih baik buat keluarga disamping mengejar impian mereka untuk menjadi usahawan berjaya.

Seramai 25 ibu usahawan telah mendapat dana galakan melalui Tabung Hulurkan Harapan dibawah program Ibu Nakhoda Hidup.
Ibu Nakhoda Hidup is an initiative program by P&G Malaysia-Singapore-Brunei, Mydin Malaysia and Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita & Gadis (WOMEN:girls).

The program aims to help entrepreneurs to generate additional income for a better future for families as well as to pursue their dreams to become successful entrepreneurs. A total of 25 entrepreneurs have received funds through Tabung Hulurkan Harapan under the Ibu Nakhoda Hidup program.

Lokasi Pencarian Ibu Nakhoda Hidup 2023

Lokasi Roadshow Ibu Nakhoda Hidup 2023

Syarat-syarat Penyertaan:

Entry Requirements:

 1. Penyertaan Ibu Nakhoda Hidup 2023 hanya terbuka kepada golongan ibu sahaja.
  Participations are only open to mothers.
 2. Peserta mesti merupakan pemilik utama perniagaan tersebut.
  Participants must be the primary owners of the business.
 3. Perniagaan mesti berusia sekurang-kurangnya satu tahun, berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) / Majlis Perbandaran.
  Businesses must be at least one year old, and registered under the Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / The Registry of Societies (ROS) / Municipal Council.
 4. Tarikh Tutup Penyertaan ialah 25hb Jun 2023.
  The Closing Date of Entry is 25 June 2023.
 5. Penyertaan yang disenarai-pendekkan akan ditemuramah oleh pihak WOMEN:girls sebelum finalis dipilih.
  Shortlisted entries will be interviewed by WOMEN:girls before the finalist selection.

Segala keputusan pemilihan adalah muktamad daripada pihak MYDIN, P&G Malaysia-Singapura-Brunei dan Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Gadis (WOMEN:girls).
All results are finalised from MYDIN, P&G Malaysia-Singapore-Brunei and Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita & Gadis (WOMEN:girls). 

Untuk maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan, sila whatsapp Encik Jimi di talian +6014 3470 993 atau emel di azmihud@womengirls.org.
For any inquiries regarding the submission, please contact Mr Jimi at +6014 3470 993 or email him at azmihud@womengirls.org.

Join the Movement

Your support and partnership allows WOMEN:girls to continue to transform and make a difference in their lives.