Project Description

Overview

Ibu Nakhoda Hidup ialah satu program usahasama P&G Malaysia-Singapura-Brunei, Mydin Malaysia dan juga Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Gadis, (WOMEN:girls).

Program ini bertujuan untuk membantu ibu-ibu usahawan untuk menjana pendapatan tambahan bagi masa depan yang lebih baik buat keluarga disamping mengejar impian mereka untuk menjadi usahawan berjaya.

Seramai 20 ibu usahawan telah mendapat dana galakan melalui Tabung Hulurkan Harapan dibawah program Ibu Nakhoda Hidup.
Ibu Nakhoda Hidup is an initiative program by P&G Malaysia-Singapore-Brunei, Mydin Malaysia and Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita & Gadis (WOMEN:girls).

The program aims to help entrepreneurs to generate additional income for a better future for families as well as to pursue their dreams to become successful entrepreneurs. A total of 20 entrepreneurs have received funds through Tabung Hulurkan Harapan under the Ibu Nakhoda Hidup program.

Lokasi Jelajah Ibu Nakhoda Hidup 2019

Syarat-syarat Penyertaan:
Entry Requirements:

1. Penyertaan Ibu Nakhoda Hidup 2020 hanya terbuka kepada golongan ibu sahaja.
Participations are only open to mothers.

2. Peserta mesti merupakan pemilik utama perniagaan tersebut.
Participants must be the primary owners of the business.

3. Perniagaan mesti berusia sekurang-kurangnya satu tahun, berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS)/ Majlis Perbandaran.
Businesses must be at least one year old, registered under the Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ The Registry of Societies (ROS)/ Municipal Council.

4. Tarikh Tutup Penyertaan ialah 31hb Julai 2020. Hanya penyertaan melalui pos akan diterima seminggu selepas tarikh tutup.
Closing Date of Entry is 31st July 2020. ONLY entries by post will be accepted one week after the closing date.

5. Penyertaan yang disenarai-pendekkan akan ditemuramah oleh pihak WOMEN:girls sebelum finalis dipilih.
Shortlisted entries will be interviewed by WOMEN:girls before the selection of finalist.

Segala keputusan pemilihan adalah muktamad daripada pihak MYDIN, P&G Malaysia-Singapura-Brunei dan Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Gadis (WOMEN:girls).
All results are finalised from MYDIN, P&G Malaysia-Singapore-Brunei and Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita & Gadis (WOMEN:girls). 

Untuk maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan, sila whatsapp Encik Irfan di talian +6010 559 2664 atau emel ke ibunakhodahidup@womengirls.org
For any inquiries regarding the submission, please contact Mr. Irfan at +6010 559 2664 or email to ibunakhodahidup@womengirls.org

Cara-cara untuk menghantar borang penyertaan:

  1. Tangkap gambar dan whatsappkan kepada Encik Irfan di talian +6010 559 2664. Pastikan gambar terang dan penuh.
    Snap a photo of completed form and send it through Whatsapp to Mr Irfan at +6010 559 2664. Please ensure the photo is clear.
  2. Emelkan maklumat yang dikehendaki di dalam borang kepada ibunakhodahidup@womengirls.org
    E-mail the required information to ibunakhodahidup@womengirls.org
  3. Poskan kepada:
    Through post :

Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Gadis (WOMEN:girls)
Unit 1-1, Office Block, Pusat Kreatif Kanak-kanak Tuanku Bainun,
No. 48, Jalan Tun Mohd Fuad, Taman Tun Dr. Ismail,
60000 K. Lumpur.

Borang Penyertaan

Pencarian Ibu Nakhoda Hidup  2020 kembali!

Join the Movement

Your support and partnership allows WOMEN:girls to continue to transform and make a difference in their lives.